Általános Szerződési Feltételek

Bevezető

Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti.

A webáruház célja a Jeles Kft. melegétkeztetési szolgáltatásainak bemutatása, online rendelési és fizetési rendszer biztosítása a vásárlók részére. Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő (fogyasztói) szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar. A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit.

Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a vásárló által a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A megrendelést Szolgáltató a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot megadja. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Cégünk családi, kis céges rendezvények catering szolgáltatását is vállalja. Részletekért kérem keresse ügyfélszolgálatunkat.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén telefonos Ügyfélszolgálatunk (Email: eva@maktorta.hu; Telefon: +36 30 737 4242) rendelkezésére áll munkanapokon 07:00-15:00 óráig. Beérkező leveleinkre igyekszünk munkanapokon azonnal válaszolni, de a 24 órán belüli választ garantáljuk. Munkaszüneti napokon sem online, sem telefonos ügyfélszolgálatunk nem üzemel.

2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink. Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ha az ügyfél személye felől nem tud 100%-osan megbizonyosodni, akkor a szolgáltatás teljesítésétől eláll. (Pl.: rossz cím, rossz telefonszám, életszerűtlen rendelés). Megrendelő elfogadja, hogy a szolgáltatás elmaradásából eredő károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Az ételek kiszállítása hétfő, szerda és pénteki napokon legkésőbb 13 óráig történik, melytől az alábbi esetben térhetünk el: 1. Szállítást befolyásoló külső tényezők miatt.

Vásárló a vásárlási feltételek elfogadásával egyúttal nyilatkozik arról, hogy nagykorú. Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal.

Szolgáltató és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. “Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés”) nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

Tudnivalók az ebéd házhozszállítás szolgáltatásunkról

Fontos információk

a 45/2014(II.26.) “a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerzõdésekrõl”

szóló Kormányrendelet szerint

A)

Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás látja el:

Jeles Kft.
Székhely, levélcím: 1134 Budapest Bulcsú utca 23./A


Cégjegyzékszám: 01-09-266041
Adószám: 10851041-2-41
Telefon: +36 30.737 4242
E-mail: eva@maktorta.hu

Ügyfélszolgálatunk minden hétköznap 7:00-15:00 között áll rendelkezésre.

B)

Szolgáltató tevékenységi köre: melegétkeztetési szolgáltatás kiszállítással, Budapest területén.

Webáruházunk szolgáltatásának igénybevevõi: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben, a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint “fogyasztó”-nak minõsülõ magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még “Vásárló” vagy mint “Felhasználó”, Szolgáltató és Fogyasztó együttesen “Felek” megnevezés alatt szerepelhet.

Korm.r.4.§ 10. Távollévõk között kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amelyet a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerzõdés megkötése érdekében a szerzõdõ felek kizárólag távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszközt alkalmaznak.

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés,

a) amelyet a szerzõdõ felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétõl eltérõ helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követõen kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétõl eltérõ helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történõ értékesítése vagy népszerűsítése;

Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint “távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz”-nek és “távértékesítési rendszernek” minõsül. A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a tételek össz árából és a szállítási díjból tevõdik össze. A Fogyasztó a weboldalon a “vásárlói kosár” összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva vásárlói szerzõdést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezésérõl a Szolgáltató emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Fogyasztót.

Korm.r.4.§ 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetõvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelõ ideig történõ tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történõ megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

Vásárlóink – az ételek webáruházban történõ megrendeléséhez szükségesen – számlázási adatait és szállítási címét rögzítenünk kell.

A rendeléskezelés során történõ adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.

C)

Weboldal tényleges műszaki üzemeltetése:

2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a Profitárhely Kft. üzemelteti (6000 Kecskemét, Szolnoki út 23., Magyarország, ugyfelszolgalat@profitarhely.hu, Telefonszám minden körzetbõl: +36 20 254 0866). Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.

D)

Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak.

A Szolgáltató köteles szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelõlapon kiválasztott ételeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelõlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termék(ek)et átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t elõzetesen bankkártyával vagy banki átutalással megfizetni.

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.

Ha a megrendelt ételek közül kivételesen pillanatnyilag valamelyik kért tétel nem elérhetõ, akkor email vagy telefon útján egyedi egyeztetést kezdeményezünk.

Ön a kiválasztott ételeket hétfő.szerda és péntek munkanapokon legkésőbb 13 óráig kapja kézhez partnereink segítségével.

Ételeinket jelenleg Budapest teljes területén szállítjuk házhoz.

Szállítási feltételek

A weboldalon megrendelt ételeket és kiegészítõ termékeket minden esetben futárszolgálat szállítja ki, amellyel kapcsolatban külön szállítási költség a vásárlót nem terheli.

Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történõ kiszállításra vonatkozik. A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a szállítmány érkezésérõl.

Ha az adott címen a vásárló nem elérhetõ és a futár telefonon sem tudja elérni, akkor a rendelt ételt visszaviszi Szolgáltatóhoz, és az újbóli kiszállítást aznapra már nem tudja vállalni, más napra pedig Szolgáltató elvi okokból nem szállít – csak frissen készített ételeket szállít. A Heti EbédMenü rendelését vasárnaponként 13:00-ig tudjuk elfogadni!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szállítmány tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány, sérülés vagy hibás szállítás ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebbõl fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a szállítmány tartalmát még a szállító jelenlétében szíveskedjenek ellenõrizni!

Hibás tételt jelent, ha Szolgáltató nem a megrendelt ételt szállította ki és a kiszállított terméket a vásárló nem akarja elfogadni. Ezesetben a helyesbített újraszállítás költsége Szolgáltatót terheli, a kellékszavatosság polgári jogi elvei alapján.

E)

Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre. Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti idõszakban.

Fizetési lehetõségek:

1. VISA/MasterCard/Maestro/AMEX Bankkártyával

Bankkártyával jelenleg csak online, a webshopon keresztül lehet fizetni, a futár – jelenleg, jelen tájékoztató kelte napjával érvényesen – nem visz magával ecélból kézi terminált minden vásárlónkhoz.

A web alapú Bankkártya-elfogadás Paylike.com védett (TLS HTTPS) website keretén belül működik. Részletesebb információk:

2. Banki átutalással

Tájékoztatjuk Megrendelőinket, hogy az online fizetés visszatérítéséből adódó banki költségek a Megrendelőt terhelik.

F)

A szerzõdéskötést követõ telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszközök használati díjára vonatkozó szabályok:

Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerzõdéskötést követõ kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépõ fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszáma/faxszáma normál (nem-emelt) hívásdíjú.

Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással és utánvéttel kapcsolatos költsége, melyet változatlan értéken számláz tovább).

Tájékoztatjuk Megrendelőinket, hogy az online fizetés visszatérítéséből adódó banki költségek a Megrendelőt terhelik.

G)

Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.

A webáruházban regisztráció nélkül is nézelõdhet, de a tételek összegyűjtéséhez a kosárban, és a megrendeléséhez regisztráció szükséges.

A regisztrációval egyúttal ugyanis a vásárló elfogadja a szerzõdéskötési feltételeket és az adatkezelési tájékoztató feltételeit.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelõsség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetõvé válik.

Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történõ megváltoztatásából eredõ kárért, hibáért semminemű felelõsség nem terheli.

A webáruház használata

A fogyasztói szerzõdéskötés és regisztráció nyelve magyar.

REGISZTRÁCIÓ

A regisztráció során az adatlapot értelemszerûen ki kell tölteni. Fontos, hogy a szállítási címen legyen majd valaki, aki átveszi a küldeményt. A szállítási és számlázási címet már az elsõ lépésben fixálni kell.

MEGRENDELÉS

A megrendelés összeállítása

Az egyes tételek vízszintesen kategóriákba sorolva, függõleges oszlopokban napokra beosztva találhatóak. Valójában ez a táblázat a “KOSÁR” funkiója, (+) és (-) jelekkel lehet a rendelni kívánt mennyiséget szabályozni.

A megrendelés elküldése

Továbblépve összesítõben, a Webáruház felsorolja a rendelt tételeket, és a fizetendõ összeget. A fizetendõ összeg minden költséget tartalmaz. Továbblépve lehet a fizetési módot kiválasztani. Itt lehet megjegyzést is adni a rendeléshez (ez a futár számára hasznos).

A megrendelés visszaigazolása

Miután a Felhasználó elküldte a megrendelést, automatikus e-mailben visszaigazolja a Webáruház a Felhasználónak, hogy a Szolgáltató megkapta a Felhasználó megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a fizetendõ összeget is tartalmazza. A fizetendõ összegen kívül mást nem kell fizetni (pl. szállítási díjat). Ez az e-mail nem jelenti megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Szolgáltatóhoz.

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenõrizze a SPAM – levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet. 2001:CVIII Ektv. 6.§(2) A Szolgáltató az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerzõdés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A webáruház természetesen, tekintettel a tevékenységi körre, nem várja ki a 48 órát hanem a lehetõ legsürgõsebben fogja kiküldeni a megrendelés feldolgozásáról, befogadásáról szóló emailt.

Ha az e-mail-ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail címet adott meg, és így a Szolgáltató a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelõsségét ezügyben. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplõ adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt azonnal jeleznie kell a Szolgáltató felé az Ügyfélszolgálati elérhetõségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában (vagy telefonos rendelésben) jelzi, tehát “azonnali” teljesítést kér (Korm.r.13.§ és 19.§).

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidõ lejárta után történik, az azt követõ munkanapon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja a megrendelést.

Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben – ha átmenetileg egy bizonyos étel nem készíthetõ el (eseti anyaghiány miatt). Részben történõ teljesítés kizárólag a megrendelõvel történõ egyeztetést követõen kerülhet sor.

VÉTELÁR

Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Weboldalról megrendelhetõ termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezõtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentõsen eltérõ, esetleg rendszerhiba miatt megjelenõ “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történõ szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

ÉTELEINK

Aktuális ételválasztékunkat weblapunkon találja meg, ahol rendelését azonnal rögzítheti. Amennyiben nem rendelkezik internet hozzáféréssel, úgy rendelését a +36 70 672 2819 telefonszámon is leadhatja.

ÉTELMENNYISÉGEK:

NÉHÁNY TUDNIVALÓ AZ ÉTELEK CSOMAGOLÁSÁRÓL, TÁROLÁSÁRÓL

A honlapon található Heti EbédMenü áraink a csomagolási és szállítási költségeket is tartalmazzák. Ételeinket betétdíjas, az OÉTI által engedélyezett ételhordókban tálaljuk.

A becsomagolt ételek kiszállítását speciális, hõszigetelt tárolókban, hûtve végezzük. Elfogyasztásig az ételt hûtõszekrényben kell tárolni!

Fogyasztás elõtt az ételt újra hõkezelni kell, azaz mikrohullámú készülékben újra fel kell forralni.

MINÕSÉG

Konyhai technológiánkat folyamatosan fejlesztjük az ÁNTSZ felügyeletével, az OÉTI jóváhagyásával. A gyakorlatban mindezt a HACCP rendszer segítségével felügyeljük. Ételeink természetes alapanyagokból készülnek tartósítószer felhasználása nélkül.

ÜGYFÉLFOGADÁS

Megrendeléssel, módosítással, számlázással kapcsolatos kérdésekben, valamint a szállítási idõpontokkal és reklamációval, észrevételekkel kapcsolatban hétköznapokon 07:30-15:00-ig állunk vendégeink rendelkezésére elérhetõségünk bármelyikén.

Rendelését,vasárnaponként 12 óráig tudjuk elfogadni!

A Szolgáltató szerzõdésszerû teljesítésének minõsül, ha az étel a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezõbb, elõnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás elõtt az ételekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Weboldalon található bármely étel minõségével, alapvetõ tulajdonságaival kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30 737 4242-es telefonszámon.

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállításra és a csomagolásra (mint tevékenységre) nem számítunk fel külön díjat. Tájékoztatjuk Megrendelőinket, hogy az online fizetés visszatérítéséből adódó banki költségek a Megrendelőt terhelik.

GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Minden kiszállításra és ételre tételesen garanciát vállalunk! Ha a kiszállított étellel kapcsolatban alapos okkal méltányolható kifogása van (a Vásárló valóban nem a rendelt étel kapta és az érkezett ételt nem kívánja elfogyasztani), úgy telefonos egyeztetést biztosíthatunk.

A tévesztett ételeket vevõszolgálatunkon jelezheti.

Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt ételt azonnal visszaszállítja, az árkülönbözetet (telefonos egyeztetéssel) visszatérítjük. Vis maior esetében (természeti katasztrófa – ideértve a szállítást meghiúsítani képes vihart és esõzést -, illetve terrorcselekmény, és a Magyar Köztársaság Alaptörvényében felsorolt egyéb különös, idevonatkozó esetben a szállítás csúszhat, vagy meghiúsulhat). Ilyen esetekrõl utólag, vásárlóinkkal esetileg egyeztetünk.

RENDELÉSEK LEZÁRÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁS:

2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás elõtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt az eva@maktorta.hu email címen vagy a +36 30 737 4242-es telefonszámon. 2001:CVIII 6.§(2) szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenõrzik a megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás idõpontjáról és az esetlegesen felmerülõ szállítási költségekrõl. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidõn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.

A szállításról tájékoztatónk D) pontja ad részletes útmutatást.

Az elõre megrendelt ételekre a személyes (készpénzes vagy utalványos) fizetés az elsõ szállítási napon történik munkatársunknál – online fizetésnél elõre. Munkatársunk a megrendelésrõl részletes számlát ad át, személyesen.

H)

45/2014(II.26) Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a Korm.r.20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidõ alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem elõre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak;

A kormányrendelet ételkiszállítási esetekben, mivel az a fogyasztó kifejezett kérésére készül, nem kötelezi a Szolgáltatót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak visszafizetésére.

Visszavétel és visszaszállítás kapcsán csak kellék- vagy termékszavatosságot lehet érvényesíteni.

I)

2013:V (Ptk.) 6:159.§ – 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltetõ eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni. Illetékes bíróság: a 2010. évi CLXXXIV. tv. 1.sz. melléklete szerint a FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Pesti Központi Kerületi Bírósága.

Az illetékes Iparkamara mellett mûködõ Békéltetõ Testület:

BUDAPESTI BÉKÉLTETÕ TESTÜLET
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem felhasználhatóak (hibásan lettek elkészítve, vagy szállítás közben elromlottak), és etekintetben egyértelmûen megállapíthatóan a Szolgáltatót (mint konyhát) vagy a Szállítót terheli felelõsség.

Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthetõ.

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minõsül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerzõdést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényrõl jegyzõkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.

J)

Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhetõ:

2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.254495

2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.262814

2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298

45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277

Kapcsolódó jogszabályok:

* A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény

* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról

* A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény

* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

* A gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet

* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

Z)

Záradék

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba.

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Szolgáltató email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

1.sz. melléklet

A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatója

1. Kellékszavatosság

– Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ – 6:167.§ szabályai szerint.

– Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

– Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. – Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

– Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a FoodWorld Kft., mint “vállalkozás” nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ – 6:170.§)

– Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

– Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

– Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

– Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.

– Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

– A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (konyhával) szemben érvényesítheti.

3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ – 6:174.§)

Szolgáltató a készített és kiszállított ételekkel kapcsolatban különös jótállást nem biztosít, mert szavatossággal felel.

Ételeit a rá vonatkozó étel-minõségi és higiéniai szabványoknak, gyártási és egészségügyi jogszabályoknak és szabványoknak megfelelõen készíti el, felelõs gondossággal, és frissen (a kiszállítás napján).

Tájékoztató utoljára módosítva, és hatályba léptetve: 2022.07.22.-től.

Call Now ButtonKérdésed van? Hívj MOST!